Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
PANDORA'S BOX

Metal miniatures of Greek interest and not only.... from various manufacturers .

Μεταλλικές φιγούρες Ελληνικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο.... από διάφορους κατασκευαστές .
1. Ancient Greek Army 
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας

Macedonian Officer        Spartan   Warrior               Leonidas at Thermopylae     Spartan  Warrior                 Thracian    Peltast        Greek  Thespian Hoplite                                                                

Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας